E-4126春茗-四兩半斤提袋(紅)

春茗-四兩半斤提袋 color : 紅 編 號: E-4126-R
提袋尺寸 : 面寬 205 * 袋高 220 * 側寬 95 mm
容 量 : 紙(鐵)罐150g * 2入 / 紙(鐵)罐300g * 2入
裝箱數量 : 300入 / 箱
外箱規格 : 533mm * 327mm * 403mm
每箱淨重 : 9kg
每箱毛重 : 10kg